-  
แม่ทองแดง + พ่อสตางค์ คลอดแล้วค่ะ เมื่อ 27 กันยายน 2559
   ทั้งหมด 7 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว
-  แม่ข้าวหอม + พ่อสตางค์
-  แม่กระปุก + พ่อสตางค์ชัยยศฟาร์ม บางแก้ว  22/4 หมู่ 12 ต. บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  โทรศัพท์ 087-561-2259  E-mail: ple_cy@hotmail.com