น้องหมาคอกแรกจะคลอด ประมาณกลางเดือนกันยายน 2559 นี้นะคะ
1. แม่เปรี้ยวหวาน + พ่อทองหลาง
2. แม่ทองแดง + พ่อสตางค์
3. แม่ข้าวหอม + พ่อสตางค์


ชัยยศฟาร์ม บางแก้ว  22/4 หมู่ 12 ต. บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140  โทรศัพท์ 087-561-2259  E-mail: ple_cy@hotmail.com